Wrzesień 25, 2017

Dane rejestrowe

AD OILS Sp. z o.o.
ul. Filtrowa 68 lok. 84
02-057 Warszawa
Email: biuro@adoils.pl
Tel: 
+48 22 349 94 19

NIP: 525-253-78-60
REGON: 14631244000000
KRS: 0000433999
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 300 000 zł